Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

By

Maciej Miodek
PLANUJESZ WYMIANĘ STAREGO PIECA NA PIEC GAZOWY, POMPĘ CIEPŁA LUB INNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA – OTRZYMAJ DODATKOWE PIENIĄDZE BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 573 504 333 wew. 1 Już teraz możesz otrzymać dofinansowanie za wymianę pieca – nie czekaj i skontaktuj się z nami jak najszybciej. Nasi specjaliści wyjaśnią Ci wszystko i podpowiedzą jakie...
Czytaj więcej
Szanowni Państwo, Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i ze znowelizowanym art. 146da-146dc ustawy o VAT do dnia 31 grudnia 2022 r., będzie stosowana obniżona stawka VAT w wysokości 8% w odniesieniu do przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21...
Czytaj więcej
Warszawa, 02 listopad 2022 r.   Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski, Anna Wnuk- Ogonowska, Joanna Werner, Katarzyna Kowalska-Paliszewska sp. p. ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112...
Czytaj więcej
Szanowni Klienci!   Polski Gaz S.A. informuje, że już można składać wnioski o dopłatę do LPG, którym ogrzewają Państwo domy i lokale mieszkalne. Nowe przepisy przewidują dopłaty dla gospodarstw domowych, które ogrzewają domy LPG. Dofinansowanie w wysokości 500 zł przysługuje na jedno gospodarstwo domowe, które definiowane jest jako: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe); osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające...
Czytaj więcej
Miejsce pracy: Sosnowiec
Czytaj więcej
WYMIENIŁEŚ PIEC LUB PLANUJESZ WYMIANĘ – OTRZYMAJ DODATKOWE PIENIĄDZE BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 17 789 10 99 Już teraz możesz otrzymać dofinansowanie za wymianę pieca – nie czekaj i skontaktuj się z nami jak najszybciej. Nasi specjaliści wyjaśnią Ci wszystko i podpowiedzą jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku. Naszym celem jest profesjonalna...
Czytaj więcej
Przypominamy, iż w związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (rejestr podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o podatku akcyzowym Dz.U.2020.722 z dnia 2020.04.23 z późn. zm.), zmieniły się zasady rejestracji podmiotów akcyzowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać: 1) podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający: a) wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed...
Czytaj więcej
Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, że w dniu 13 stycznia 2021 r. została opublikowania ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która przedłuża okres umożliwiający stosowanie papierowych Dokumentów Dostawy. Okres w jakim można stosować dostawy na dotychczasowych warunkach, kończy się 31 stycznia 2022 r.  
Czytaj więcej
Warszawa, 05 stycznia 2021 r.   Zarząd Polski Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w terminie 30 dni. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spóóki przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30. – 16.30. Paweł Bielski Prezes Zarządu  
Czytaj więcej
1 2 3
Translate »