Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Zmiana stawek VAT butle

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i ze znowelizowanym art. 146da-146dc ustawy o VAT do dnia 31 grudnia 2022 r., będzie stosowana obniżona stawka VAT w wysokości 8% w odniesieniu do przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901, skroplonych.

Od 1 stycznia 2023 r. traci moc tzw. Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 2.0 w powyższym zakresie.

W związku z powyższym informujemy, że sprzedaż przez Polski Gaz S.A. gazu w butlach napędowych (syfonowych) przeznaczonego do napędu wózków widłowych oraz gazu luzem przeznaczonego do napędu silników spalinowych od dnia 1 stycznia 2023 r. obciążona będzie stawką VAT 23%.

Translate »