Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Terminal w Sosnowcu

Istotnym ogniwem procesu logistycznego Polskiego Gazu jest Terminal Polski Gaz w Sosnowcu. Jest to największy kolejowy terminal przeładunkowy gazu płynnego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rozlewnia gazu płynnego. Terminal uzyskał status miejsca uznanego przez Urząd Celny w Dąbrowie Górniczej, co pozwala nam, jako nielicznym, na dokonywanie przeładunku gazu w tranzycie, a także status składu podatkowego.

0ha
Powierzchni
0
Ton gazu dziennie
0
Butli na dobę

Dzięki posiadanej infrastrukturze kolejowej terminal może obsługiwać zarówno pociągi szerokotorowe (rosyjskie), co jest szczególnie ważne z punktu widzenia dostaw gazu, a także pociągi normalnotorowe (europejskie).

Na bocznicach szerokotorowych jednorazowo może oczekiwać 150 wagonów, natomiast na bocznicach europejskich 100 wagonów przy łącznej długości torów własnych bocznic przekraczających 14,5 km.

W terminalu w Sosnowcu znajduje się park zbiornikowy cechujący się sześcioma zbiornikami o łącznej pojemności magazynowej do 3000 m3. Ponadto, terminal wyposażony jest w 16 stanowisk przeznaczonych do rozładunku i załadunku cystern kolejowych szerokotorowych, 6 stanowisk do załadunku cystern i rozładunku cystern kolejowych normalnotorowych oraz 5 stanowisk załadunkowo rozładunkowych autocystern. Terminal jest również wyposażony we własne, legalizowane elektroniczne wagi kolejowe szerokotorowe i normalnotorowe, co pozwala Spółce dokonywać obrotu gazem bez wyprowadzania go poza teren obiektu w celu ważenia i clenia. Polski Gaz dysponuje również elektroniczną legalizowaną wagą samochodową do obsługi dostaw dostarczanych w cysternach samochodowych. Bocznice mają wszelkie wymagane prawem dopuszczania wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

0
stanowisk szerokotorowych
0
stanowisk normalnotorowych
0
stanowisk załadunkowo rozładunkowych autocystern

Terminal posiada także łatwe połączenie z siecią dróg publicznych i ekspresowych – 94, S1 i A4, co sprawia, że jest komunikacyjnie dostępny dla transportu kołowego jak i kolejowego. Dzięki temu Oddział w Sosnowcu spełnia również funkcję regionalnego centrum handlowego, a obsługiwany obszar obejmuje południe Polski. Obsługiwany obszar charakteryzuje się najwyższym popytem na energię oraz paliwa w Polsce.

Terminal cechuje świadectwo bezpieczeństwa bocznic, a dzięki posiadanej instalacji przeładunkowej, które umożliwiają zachowanie czystości produktu, możliwe jest wykonanie przeładunku we wszystkich możliwych konfiguracjach.

Ponadto na terenie Terminala w Sosnowcu działa rozlewnia, która pochwalić się może dużymi powierzchniami magazynowymi i 12000 napełnionych butli dziennie. 

Kontrola produkcji jest wieloetapowa, a personel wykwalifikowany. Te dwa czynniki świadczą o bezpieczeństwie i wysokiej jakości wykonywanych usług. Posiadamy także własną flotę dostarczająca butle

Dla naszych Klientów oferujemy pomoc w zakresie przejścia procedur celnych i akcyzowych, udostępniamy niezbędne dokumenty związane z obrotem LPG i prezentujemy na naszej stronie aktualne akty prawne regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży paliwowej.

Dokumenty do pobrania

 

Polski Gaz S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu – Terminal Przeładunkowy Gazów Płynnych, ze względu na przekroczenie wartości progowej możliwości magazynowych substancji niebezpiecznej, jakim jest gaz płynny, zaliczony został do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Terminal Polski Gaz posiada opracowany Raport o bezpieczeństwie zatwierdzony w drodze Decyzji Nr 69/2011 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19.05.2011 oraz opracowany Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy.

Wykonana analiza oddziaływania potencjalnie zaistniałej poważnej awarii przemysłowej w Terminalu wykazała, że jej skutki mogą przekroczyć teren, do którego Polski Gaz S.A. posiada tytuł prawny.

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej ze względu na możliwość przekroczenia skutkami awarii terenu, do którego Terminal posiada tytuł prawny, przystąpił od ujęcia Terminalu Polski Gaz w Zewnętrznym planie  operacyjno-ratowniczym.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, przeszkoleni pracownicy zakładu, w oparciu o zamieszczone w Wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym scenariusze działań, w pierwszej kolejności podejmą działania ratownicze, a następnie alarmują zewnętrzne służby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inne niezbędne w zakresie likwidacji awarii jednostki. Terminal Polski Gaz posiada opracowany Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

W Terminalu Polski Gaz w Sosnowcu działa System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z PN-N-18001 oraz system bezpieczeństwa wynikający z przepisów ustawy: Prawo ochrony środowiska.

Dodatkową gałęzią przemysłu, w której operuje Terminal Polski Gaz S.A. jest posiadanie placów składowych przystosowanych do przeładunku różnego rodzaju materiałów m.in. stali oraz materiałów sypkich, takich jak kruszywa, węgiel koksowniczy, sól drogowa. Place znajdują się we wschodniej części zakładu i ze względów bezpieczeństwa są oddzielone od frontów przeładunkowych gazu za pomocą nasypu o wysokości około 6m.

Translate »