Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Przeładunek

Dzięki ponad czternastokilometrowej sieci własnych bocznic kolejowych o zarówno szerokim jak i europejskim rozstawie torów, terminal w Sosnowcu jest w stanie udostępnić swoje zasoby przeładunkowe również partnerom i klientom Polskiego Gazu. Oferujemy również możliwość skorzystania z naszych legalizowanych wag kolejowych i samochodowych, dzięki którym gaz naszych partnerów nie musi opuszczać terenu terminala w celu dokonania niezbędnych pomiarów. Nasze bocznice posiadają wszystkie wymagane dopuszczenia wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, a sam Terminal ma status składu podatkowego.

Terminal Polskiego Gazu w Sosnowcu na status miejsca uznanego przez Urząd Celny w Dąbrowie Górniczej, co pozwala nam dokonywać przeładunku gazu w tranzycie.

Terminal Polskiego Gazu w Sosnowcu oferuje przeładunek gazu dla klientów:

Z cystern szerokotorowych do cystern samochodowych

Z cystern szerokotorowych do cystern europejskich

Z cystern europejskich do cystern samochodowych

Z cystern europejskich do szerokotorowych

Dla naszych klientów jesteśmy całodobowo dyspozycyjni pod numerem telefonu: (+48) 32 294 88 49.

Translate »