Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Oddział w Górze Kalwarii

Odział w Górze Kalwarii spełnia dwie funkcje: rozlewni gazu oraz funkcje handlowe. Zdolności produkcyjne zlokalizowanej w Górze Kalwarii rozlewni wynoszą 1.000 ton gazu na miesiąc. Rozlewany do butli gaz dostarczany jest do rozlewni za pomocą cystern samochodowych.

Za pośrednictwem Oddziału w Górze Kalwarii obsługiwani są klienci przede wszystkim ze wschodniego obszaru Polski.