Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

O firmie

Certyfikat AEO

Posiadamy pozwolenie AEO, co potwierdza weryfikację przez Krajową Administrację Skarbową zgodności naszych działań i procedur z obowiązującym prawem.

Zasięg ogólnopolski

Nasze oddziały które posiadają status składów podatkowych, mieszczące się w Sosnowcu, Górze Kalwarii i Ugoszczy sprawiają, że dostarczamy gaz do klientów z całego kraju.

Znajdź przedstawiciela

Historia

W obecnych ramach organizacyjnych Polski Gaz S.A. funkcjonuje od roku 2001, od chwili konsolidacji spółki DEC-GAZ z kilkoma innymi, mniejszymi podmiotami.

W tym czasie niezwykle rozwinął się nasz terminal przeładunkowy w Sosnowcu – w tej chwili największy taki terminal w Europie Środkowo-Wschodniej, którego zdolność przeładunkowa sięga 1200 ton dziennie. Terminal Polski Gaz w Sosnowcu uzyskał status miejsca uznanego przez Urząd Celny w Dąbrowie Górniczej, co pozwala nam, jako nielicznym, na dokonywanie przeładunku gazu w tranzycie.

1929
1999
10.1999
05.2001
06.2001
2008/09
2009
06.2011
12.2012
01.2015
05.2016
09.2017
01.2018

1929

Powstanie rozlewni na ulicy Chylońskiej w Gdyni

1999

Powstanie DEC- GAZ

10.1999

Spółka uzyskuje pierwszą koncesję na obrót paliwami ciekłymi

05.2001

zmiana nazwy na Polski Gaz i powrót do tradycyjnego logo Rozlewni w Gdyni

06.2001

spółka przejmuje terminal w Sosnowcu

2008/09

spółka przejmuje udziały terminala Transgazu

2009

spółka przedłuża na kolejne 16 lat koncesje na obrót paliwami ciekłymi

06.2011

spółka rozszerza obszar Terminala w Sosnowcu

12.2012

uruchomienie terminala w Ugoszczy

01.2015

spółka otrzymuje koncesje na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

05.2016

spółka oddaje do użytku inwestycje w Sosnowcu osiągając moc przeładunkową 45 tys. ton miesięcznie

09.2017

Spółka otrzymuje koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych i magazynowanie paliw ciekłych

01.2018

spółka otrzymuje certyfikat AEO

Zarząd

Paweł Bielski
Prezes Polski Gaz S.A

Członkowie Rady Nadzorczej

Arkadiusz Rumiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Marszałek
Członek Rady Nadzorczej

Iwona Tomica
Członek Rady Nadzorczej

Polski Gaz S.A

Nasze oddziały i rozlewnie dysponują nowoczesnym sprzętem obsługiwanym przez wykwalifikowanych fachowców. Dzięki temu dostarczamy produkt najwyższej jakości na dogodnych dla naszego klienta warunkach.

Translate »