Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

O produkcie

Przy spalaniu gazu płynnego nie powstaje ani popiół ani sadza. Nie powstają również trujące związki, takie jak metale ciężkie, siarka, chlor czy fluor. Ponieważ produktem spalania jest przede wszystkim para wodna, nasz gaz jest paliwem bardzo ekologicznym.

Gaz płynny dzięki swoim fizycznym i chemicznym właściwościom posiada największą wartość opałową w porównaniu z innymi paliwami.

Propan i butan

Propan i butan należą do grupy węglowodorów. Pozyskiwane są w procesie rafinacji ropy naftowej lub wytrącane w procesie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.

Propan (C3H8) ma wartość opałową:

dla fazy płynnej:              46,34 MJ/kg-1

dla fazy gazowej:             93,57 MJ/m3

Zachęcamy do skorzystania z zakładki „do pobrania” gdzie znajduje się pełna charakterystyka fizykochemiczna gazu. Podmioty gospodarcze mające gaz propan w obrocie są zobowiązane do posiadania karty substancji niebezpiecznej.

Butan (C4H10) ma wartość opałową:

dla fazy płynnej:              47,70 MJ/kg-1

dla fazy gazowej:             123,55 MJ/m3

Zachęcamy do skorzystania z zakładki „do pobrania” gdzie znajduje się pełna charakterystyka fizykochemiczna gazu. Podmioty gospodarcze mające gaz butan w obrocie są zobowiązane do posiadania karty substancji niebezpiecznej.

Mix

Istotną różnicą pomiędzy propanem a butanem jest temperatura parowania/skraplania, czyli przechodzenia z fazy płynnej do fazy gazowej. Butan paruje już w temperaturze -0,5°C, więc mimo wyższych parametrów wartości opałowej nie nadaje się do celów grzewczych przy temperaturach poniżej zera. Z tego powodu do ogrzewania domów oraz do wszelkich prac z wykorzystaniem energii gazu zimą wykorzystuje się czysty propan, który odparowuje dopiero przy -42°C.

Propan (C3H8) i butan (C4H10) należą do grupy węglowodorów. Pozyskiwane są w procesie rafinacji ropy naftowej lub wytrącane w procesie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Kaloryczność mieszaniny jest prawie trzykrotnie wyższa od kaloryczności gazu ziemnego.