Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

O produkcie

Przy spalaniu gazu płynnego nie powstaje ani popiół ani sadza. Nie powstają również trujące związki, takie jak metale ciężkie, siarka, chlor czy fluor. Ponieważ produktem spalania jest przede wszystkim para wodna, nasz gaz jest paliwem bardzo ekologicznym.

Gaz płynny dzięki swoim fizycznym i chemicznym właściwościom posiada największą wartość opałową w porównaniu z innymi paliwami.

Propan i butan

Propan (C3H8) i butan (C4H10) należą do grupy węglowodorów. Pozyskiwane są w procesie rafinacji ropy naftowej lub wytrącane w procesie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Kaloryczność mieszaniny jest prawie trzykrotnie wyższa od kaloryczności gazu ziemnego.

Propan (C3H8) ma wartość opałową:

dla fazy płynnej:              46,34 MJ/kg-1

dla fazy gazowej:             93,57 MJ/m3

Zachęcamy do skorzystania z zakładki DO POBRANIA gdzie znajduje się pełna charakterystyka fizykochemiczna gazu. Podmioty gospodarcze mające gaz propan w obrocie są zobowiązane do posiadania karty substancji niebezpiecznej.

Butan (C4H10) ma wartość opałową:

dla fazy płynnej:              47,70 MJ/kg-1

dla fazy gazowej:             123,55 MJ/m3

Zachęcamy do skorzystania z zakładki DO POBRANIA gdzie znajduje się pełna charakterystyka fizykochemiczna gazu. Podmioty gospodarcze mające gaz butan w obrocie są zobowiązane do posiadania karty substancji niebezpiecznej.

Istotną różnicą pomiędzy propanem a butanem jest temperatura parowania/skraplania, czyli przechodzenia z fazy płynnej do fazy gazowej. Butan paruje już w temperaturze -0,5°C, więc mimo wyższych parametrów wartości opałowej nie nadaje się do celów grzewczych przy temperaturach poniżej zera. Z tego powodu do ogrzewania domów oraz do wszelkich prac z wykorzystaniem energii gazu zimą wykorzystuje się czysty propan, który odparowuje dopiero przy -42°C.

Mix- mieszanina propanu i butanu

W stanie płynnym mieszanina propan-butan jest nierozpuszczalna w wodzie, a w momencie kontaktu z nią natychmiast paruje. Dzięki temu zjawisku niemożliwe jest zanieczyszczenie nią wód powierzchniowych ani gruntowych.  Sprawia to, że mieszanina ta należy do najbardziej czystych ekologicznie źródeł energii i może być używana nawet na terenach chronionych.

W zależności od składu, Polska Norma określa trzy rodzaje mieszaniny w postaci skroplonej:

  • mieszanina A – butan techniczny,
  • mieszanina B – propan-butan techniczny,
  • mieszanina C – propan techniczny.

W Polsce najwięcej, bo aż 83% występującego w obrocie gazu stanowi mieszanina propanu-butanu (typ B), w której zawartość propanu zgodnie z Polską Normą musi się mieścić pomiędzy 18% a 55%.

Mieszanina propan-butan jest mieszaniną nietrującą, duszącą i cięższą od powietrza.

Zachęcamy do skorzystania z zakładki DO POBRANIA gdzie znajduje się pełna charakterystyka fizykochemiczna mieszaniny gazów propan-butan. Podmioty gospodarcze mające gaz propan-butan w obrocie są zobowiązane do posiadania karty substancji niebezpiecznej.

 

Polski Gaz S.A. oferuje mieszaninę propan-butan w postaci gazu do zbiorników i gazu w butlach (również w butlach syfonowych do napędu wózków widłowych) i autogazu.

 

Translate »