Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Wnioski o dopłatę do LPG

Szanowni Klienci!

 

Polski Gaz S.A. informuje, że już można składać wnioski o dopłatę do LPG, którym ogrzewają Państwo domy i lokale mieszkalne.

Nowe przepisy przewidują dopłaty dla gospodarstw domowych, które ogrzewają domy LPG. Dofinansowanie w wysokości 500 zł przysługuje na jedno gospodarstwo domowe, które definiowane jest jako:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Aby otrzymać dodatek, źródło ciepła musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. O świadczenie mogą się ubiegać:

  • indywidualne domy;
  • mieszkania w budynkach wielolokalowych ze wspólną kotłownią;
  • lokale korzystające z lokalnym sieci ciepłowniczych.

Wypłaty dodatku będą realizowane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z CEEB na 11 sierpnia br. (zmiany dokonywane w ewidencji po tym terminie pozostaną bez wpływu na ustalenie prawa do dodatku, z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy). Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się tylko o jeden dodatek do ogrzewania.

Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku.

 

W załączeniu link do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 20 września 2022 r. zawierającego wzór wniosku o wypłatę dofinansowania.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001974/O/D20221974.pdf

Translate »