Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Day

26 marca, 2021
Przypominamy, iż w związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (rejestr podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o podatku akcyzowym Dz.U.2020.722 z dnia 2020.04.23 z późn. zm.), zmieniły się zasady rejestracji podmiotów akcyzowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać: 1) podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający: a) wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed...
Czytaj więcej
Translate »