Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Komunikacja z akcjonariuszami

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2020 r

 

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14 maja 2020 r. o godz. 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka cywilna ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.

Porządek obrad:

Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwały w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 KSH w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych, wraz ze wskazaniem kwoty przekazanej na ten cel na kapitał rezerwowy na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 KSH.
  4. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Paweł Bielski

Prezes Zarządu