Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Day

9 kwietnia, 2020
Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14 maja 2020 r. o godz. 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka cywilna ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa. Porządek obrad: Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 2....
Czytaj więcej
Translate »