Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Category

Aktualności Akcjonariusze
Warszawa, 02 listopad 2022 r.   Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski, Anna Wnuk- Ogonowska, Joanna Werner, Katarzyna Kowalska-Paliszewska sp. p. ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112...
Czytaj więcej
Warszawa, 05 stycznia 2021 r.   Zarząd Polski Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w terminie 30 dni. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spóóki przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30. – 16.30. Paweł Bielski Prezes Zarządu  
Czytaj więcej
Warszawa, 02 grudnia 2020 r.   Zarząd Polski Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w terminie 30 dni. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spóóki przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30. – 16.30. Paweł Bielski Prezes Zarządu  
Czytaj więcej
Warszawa, 06 listopad 2020 r.   Zarząd Polski Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w terminie 30 dni. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spóóki przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30. – 16.30. Paweł Bielski Prezes Zarządu  
Czytaj więcej
Warszawa, 14 październik 2020 r.   Zarząd Polski Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w terminie 30 dni. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spóóki przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30. – 16.30. Paweł Bielski Prezes Zarządu  
Czytaj więcej
Warszawa, 10 wrzesień 2020 r.   Zarząd Polski Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w terminie 30 dni. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spóóki przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30. – 16.30. Paweł Bielski Prezes Zarządu  
Czytaj więcej
Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne WZA, które odbędzie się 5 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka cywilna ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie...
Czytaj więcej
Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14 maja 2020 r. o godz. 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka cywilna ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa. Porządek obrad: Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 2....
Czytaj więcej
Translate »