Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BUTLI

1. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją

Przed przystąpieniem do podłączania butli zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi poprawnego przyłączenia i użytkowania butli z gazem.


2. Nie używaj ognia

Kiedy przyłączasz butlę nie pal i pamiętaj, aby nie używać otwartego ognia.

3. Zachowaj odległość

Pamiętaj, aby zachować odpowiedni odstęp między butlą, a:
a. urządzeniem promieniującym ciepło- minimum 1,5 m.
b. urządzeniem iskrzącym- minimum 1 m.

4. Utrzymuj pozycję

Butle instaluj obowiązkowo w pozycji pionowej i pamiętaj, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi.


5. Sprawdź przewód

Obowiązkowo upewnij się, czy elastyczny przewód użyty do przyłączenia nie ma kontaktu z nagrzanymi elementami kuchenki. W wyniku stopienia się takiego przewodu dochodzi do niekontrolowanego wycieku gazu!

 

6. Sprawdź zawór

Zdejmij foliową plombę, następnie sprawdź czy zawór jest zamknięty. Aby to zweryfikować przekręć go w prawo. W takiej pozycji (zawór zamknięty) odkręć zaślepkę z króćca.

7. Sprawdź króciec

Sprawdź, czy uszczelka, która znajduje się w króćcu przyłączeniowym zaworu butli nie jest uszkodzona lub nie uległa odkształceniu. Upewnij się także, że gwint na króćcu nie posiada widocznych uszkodzeń.

8. Nie otwieraj zaworu

Zawsze przyłączaj butlę, gdy zawór jest zamknięty. Pamiętaj, aby nie otwierać zaworu dopóki nie zostanie poprawnie przykręcony reduktor ciśnienia gazu.

9. Sprawdź połączenie

Gdy poprawnie przyłączysz reduktor powoli otwórz zawór butli- wystarczy jeden pełny obrót pokrętłem zaworu. Przy użyciu roztworu mydlanego upewnij się, że cała instalacja połączeniowa jest szczelna.

10. Nie zapomnij!

Podczas przyłączania butli oraz sprawdzania szczelności instalacji dopilnuj, aby kurki kuchenki gazowej (urządzenia gazowego) były zamknięte.

Translate »