Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Papierowe DD obowiązują do 31 stycznia 2021

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w dniu 20 grudnia 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne. Nowelizacja przedłuża możliwość stosowania papierowego Dokumentu Dostawy (DD) do 31 stycznia 2021 r. Do tego czasu gaz płynny do celów opałowych będzie mógł być nabywany przez zużywających go przedsiębiorców na dotychczasowych zasadach.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1629,ustawy-z-podpisem-prezydenta.html

Translate »