Infolinia
22 3305900
Strona główna
Oferta dla partnerów
Informacje o terminalu

Czy wiesz, że...

Propan po skropleniu zajmuje jedynie 1/260 swojej objętości, dlatego najekonomiczniejszym sposobem przechowywania i transportowania gazu jest...

więcej ciekawostek >

Drukuj Informacje o terminalu

Terminal w Sosnowcu, zajmujący ok. 20 hektarów, położony jest bezpośrednio przy linii hutniczej szerokotorowej (LHS), co pozwala nam na dostarczenie gazu w cysternach kolejowych (bez przeładunku na granicy) na odległość 400 km od przejścia granicznego w głąb kraju, bezpośrednio w rejon aglomeracji śląskiej. Gaz do terminala w Sosnowcu jest transportowany cysternami kolejowymi, co uniezależnia dostawy od wpływu warunków atmosferycznych. Mamy również bezpośrednie połączenie dwukilometrową drogą zakładową z siecią dróg ekspresowych – 94, S1 i A4, co sprawia, że Terminal jest komunikacyjnie dostępny dla transportu kołowego jak i kolejowego.

Terminal w Sosnowcu ma dostęp zarówno do torów szerokich jak i torów europejskich. Dysponuje również ponad 4 km bocznic, które umożliwiają jednoczesny postój 170 cystern szerokotorowych i 150 cystern europejskich bez utraty zdolności manewrowej. Terminal jest również wyposażony we własne, legalizowane elektroniczne wagi kolejowe szerokotorowe i normalnotorowe, co pozwala nam dokonywać obrotu gazem bez wyprowadzania go poza teren obiektu w celu ważenia i clenia. Dysponuje również elektroniczną legalizowaną wagą samochodową do obsługi dostaw dostarczanych w cysternach samochodowych. Bocznice mają wszelkie wymagane prawem dopuszczenia wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, zaś Terminal ma status składu celnego. Ma również status miejsca uznanego przez Urząd Celny w Dąbrowie Górniczej, co pozwala nam na dokonywanie przeładunku gazu w tranzycie.

Dzięki swojej infrastrukturze, terminal ma zdolność przeładunkową sięgającą 1500 ton gazu dziennie. Dysponuje również 3000m³ pojemności zbiorników magazynowych. Terminal działa całodobowo przez cały rok. 

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Polski Gaz S.A oddz. w Sosnowcu. 

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Polski Gaz S.A oddział w Ugoszczy.